Zorgaanbod

Wijkverpleging

Woont u in Arnhem en omgeving en heeft u zorg thuis nodig, bijvoorbeeld vanwege ontslag uit het ziekenhuis, chronische ziekte, de gevolgen van dementie of de gevolgen van het ouder worden? Dan kunt u contact opnemen met Derman Zorg. De zorgadministratie zal een intakegesprek met u inplannen, vervolgens zal de wijkverpleegkundige de zorg samen met u inventariseren. Onze verpleegkundigen hebben kennis en ervaring in hun vakgebied en zijn gericht op herstel en preventief voorkoming van een aandoening of beperking. Naast verpleegkundige handelingen zorgen onze verpleegkundigen ook voor signalerende, begeleidende en voorlichtende taken. Ook werkt Derman Zorg met verschillende externe disciplines samen om de zelfregie optimaal te verhogen.

Persoonlijke verzorging

De medewerkers van Derman zorg bieden ook persoonlijke verzorging, zij zijn er voor u om een helpende hand te bieden bij de dagelijkse verzorging. De cliënt staat centraal bij Derman Zorg, het maakt niet uit welke dienst u van ons nodig heeft. Aan de hand van u wensen en behoeften zoeken wij naar geschikte oplossingen waarbij wij professionele medewerkers inzetten die samen met u een plan opstellen.

Vergoeding en verwijzing

De persoonlijke verzorging en verpleging wordt vergoedt vanuit de zorgverzekeringswet of de WLZ- of PGB indicatie. Bij een vergoeding vanuit de zorgverzekeringswet stelt de wijkverpleegkundige samen met u een zorgplan op en wijst op basis hiervan een indicatie aan u toe. Bij een WLZ geldt er een eigen bijdrage voor de zorg, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit is wettelijk bepaald. www.cak.nl

Begeleiding & Huishoudelijke ondersteuning

Individuele begeleiding

Bij Derman Zorg kunt u een aanvraag doen op individuele begeleiding, dit helpt u rust, overzicht en structuur terug te vinden in u dagelijkse leven. De begeleiding van Derman Zorg is gericht op het bevorderen, behouden, of het compenseren van de zelfredzaamheid, zodat u lang en zelfstandig thuis kunt blijven wonen. De ondersteuning van onze begeleiders bestaat onder anderen uit het aanbrengen van structuur in de dagindeling. Wij hebben een groot netwerk waarbij we samenwerken met verschillende disciplines, zoals vrijwilligers, uw sociale netwerk en behandelaren of andere organisaties. Samen met u stellen wij een begeleidingsplan op, waarin er in stappen de doelen worden behaald. Individueel begeleiding kan worden aangeboden in combinatie met huishoudelijke ondersteuning.

Huishoudelijke ondersteuning

Soms is het niet meer vanzelfsprekend om de huishoudelijke taken zelfstandig uit te voeren. Schoonmaken, wassen, strijken, ramen lappen kost u dan erg veel moeite of u kunt het helemaal niet meer bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte, of overige beperkingen. U kunt dan via Derman Zorg huishoudelijke hulp aanvragen. Er wordt samen met u een huishoudelijke ondersteuningsplan opgesteld. De cliënt staat centraal bij Derman Zorg, het maakt niet uit welke dienst u van ons nodig heeft. Aan de hand van u wensen en behoeften zoeken wij naar geschikte oplossingen waarbij wij professionele medewerkers inzetten die samen met u een plan opstellen.

Vergoeding en verwijzing

Individuele begeleiding en huishoudelijke ondersteuning wordt vergoedt vanuit de WMO of WLZ. Bij een vergoeding vanuit de WMO moet er een aanvraag gedaan worden bij de wijkteam Arnhem. Bij een vergoeding vanuit de WLZ moet er een aanvraag gedaan worden bij de CIZ, zij komen uw hulpvraag inventariseren. Vervolgens na afgegeven indicatie kan Derman Zorg u ondersteunen met u hulpvraag. Bij een WLZ en WMO geldt er een eigen bijdrage voor de zorg, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit is wettelijk bepaald. www.cak.nl

Activerend werk

Derman Zorg is samen met diverse organisaties en de gemeente Arnhem verantwoordelijk voor het gedeelte activerend werk in Arnhem. Met activerend werk wordt uitgegaan van de kracht en de kwaliteiten van de mens, hierbij wordt er passende werk geboden. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd binnen Derman Zorg:

- Zo passend mogelijk, per persoon
- Zo lokaal mogelijk, in de buurt van u woonomgeving
- Efficiënt mogelijk, om doelen te behalen in kleine stappen.

Samen met u betreden we het participatieladder. Bij Derman zorg kunt u zich ontwikkelen naar trede 3. U loopt mee op de werkvloer en komt zo in een werkritme. u ervaart hoe het is om onderdeel te zijn van een team. Onder begeleiding voert u activiteiten en werkzaamheden uit op eigen tempo.

Dagbesteding

Wanneer u graag in contact wil komen met anderen waar zij creatief en actief bezig zijn biedt Derman zorg een passende ontmoetingsplek. Bij Derman zorg bieden wij een gevarieerd programma met professionele begeleiders. Onze activiteiten zijn gericht op het bieden van handvatten om sociale contacten te bevorderen en eenzaamheid te voorkomen. Derman zorg houdt rekening met migratieachtergronden en organiseerd cultuursensitieve activiteiten. Dit doen wij door middel van aanpassingen van eten, muziek, inrichting en door inzet van cultuurspecifieke kennis van professionals. Op deze manier voelt de dagbesteding als thuis voor migrantenouderen. De cliënt staat centraal bij Derman Zorg, het maakt niet uit welke dienst u van ons nodig heeft. Aan de hand van u wensen en behoeften zoeken wij naar geschikte oplossingen waarbij wij professionele medewerkers inzetten die samen met u een plan opstellen.

Vergoeding en verwijzing

Activerend werk wordt vergoedt vanuit de WMO, de aanvraag wordt gedaan via de wijkteam in Arnhem. Dagbesteding wordt vergoedt vanuit de WLZ, bij een vergoeding van WLZ wordt de aanvraag bij de CIZ aangevraagd. De inventarisatie van de indicatie wordt hierbij gedaan door de CIZ. Na het afgeven van de indicatie kan Derman Zorg starten met u hulpvraag. Bij een WLZ en WMO geldt er een eigen bijdrage voor de zorg, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit is wettelijk bepaald. www.cak.nl

Woonzorg & Respijtzorg

Heeft u door dementie, ziekte of ouderdom intensieve zorg of begeleiding nodig? Bij Derman woonzorg krijgt u de benodigde zorg en behandeling in een veilige, huiselijke omgeving, waarbij we goed kijken en luisteren naar wat u zelf nog kunt en wilt.

Wij bieden cultuursensitieve zorg

Aandacht krijgen, dat er naar u geluisterd wordt, dat u er toe doet. Bij Derman Woonzorg doen we er alles aan dat u zich thuis voelt en dat u hier prettig woont.Wij bieden cliëntgericht en cultuur passende zorg . Derman zorg werkt n volgens de islamitische normen en waarden.Derman biedt alle ruimte aan bewoners om hun religie te belijden. Zo worden er alleen halal maaltijden geserveerd en hebben we aandacht voor gebedsdiensten. Onze verpleegkundigen bieden u uitgebreide, specialistische zorg en hulp. Bijvoorbeeld bij dementie, diabetes of reuma. Heeft u verdere ondersteuning nodig, bijvoorbeeld om weer beter te bewegen of als u problemen heeft met praten of slikken, dan staan verschillende professionals voor u klaar, zoals onze psycholoog, logopedist, ergotherapeut en fysiotherapeut.

Respijtzorg

Is u mantelzorger overbelast en wil u haar een momentje rust geven? Wij als Derman Woonzorg heten u van harte welkom bij Derman Woonzorg voor respijtzorg. De mantelzorger kan bijvoorbeeld dan op vakantie gaan of genieten van een vrij weekend, even opladen tijd voor andere dingen dan zorg en hulpverlening, wetende dat de zorg in hun afwezigheid gegarandeerd is. Hierdoor kunnen mantelzorgers de zorg langer volhouden. Onze locatie is volledig ingericht op de gezamenlijke behoeften van cliënten. Ieder cliënt heeft een eigen kamer gericht op persoonlijke wensen. Er zijn kamers beschikbaar voor tijdelijk verblijf in de woonzorg. Alle maaltijden en activiteiten zijn hierbij inbegrepen. De cliënt staat centraal bij ons en we stemmen de invulling van uw verblijf graag met u af. Zo bieden we een vertrouwde, huiselijke omgeving met de juiste ondersteuning.

Aanmelden voor zorg

De cliënt staat centraal bij Derman Zorg, het maakt niet uit welke dienst u van ons nodig heeft. Aan de hand van u wensen en behoeften zoeken wij naar geschikte oplossingen waarbij wij professionele medewerkers inzetten die samen met u een plan opstellen.