Over Derman Zorg

Historie

Van het verleden tot aan vandaag over ons

Derman Zorg is al jaren een begrip in Arnhem en Soest als het gaat om thuiszorg. We zijn in 2010 begonnen met onze activiteiten met de thuiszorg. Met de tijd hebben we een nieuwe locatie geopend in Soest. Na het zien van de behoefte voor een woonzorglocatie voor ouderen met een migratieachtergrond hebben we recent in 2019 een nieuwe Woonzorgcentrum geopend.

2010

Thuiszorg Derman in Arnhem is opgericht en begint met de zorgverlening

2012

We breiden de thuiszorg uit met een nieuwe locatie in Soest

2019

Derman Woonzorg opent haar deuren in De Steeg in een uniek gebouw

Missie & visie

Waar wij voor staan en wat we morgen gaan doen

Onze missie
Derman Zorg heeft als missie intramurale en extramurale zorg toegankelijker, passender, warmer en kwalitatiever te maken voor mensen met een migratieachtergrond. In Nederland is er sprake van toenemende vergrijzing, ook onder de groep mensen met een migratieachtergrond. Er is reeds veel zorgaanbod in Nederland. Echter vraagt de zorgvraag van mensen met een migratieachtergrond, waarbij tevens sprake is van een taalbarrière, om een aanpak op maat waarin kennis van de eigen cultuur, taal en waarden en normen cruciaal zijn om te kunnen aansluiten op de zorgvraag. Doordat er weinig aanbod is die aan deze behoeften kan voldoen, in het bijzonder in de intramurale zorg, is de drempel naar gepaste zorg hoger bij deze doelgroep. Derman Zorg wil hier verandering in brengen. We specialiseren ons hierbij in de zorg voor zorgvragers met een Islamitische geloofsovertuiging en dementerende ouderen met een migratieachtergrond.

Onze visie
Derman Zorg beoogt door middel van een divers teams aan zorgprofessionals met verschillende culturele en taalachtergronden, de juiste kennis, inzicht, taalbeheersing en expertise te organiseren waardoor zij kunnen aansluiten op de zorg en ondersteuningsvragen van cliënten met zoveel mogelijk verschillende achtergronden. Daarnaast beoogt Derman Zorg in de inrichting en aankleding van haar locaties culturele invloeden te verwerken wat bijdraagt aan de mate van ‘thuis’ voelen van de cliënten. Derman Zorg gelooft dat de mate van zelfregie en zelfredzaamheid van grote invloed is op de mate van kwaliteitsbeleving van zorgvragers. Met deze reden hanteert zij een activerende werkwijze en benadering naar de cliënten toe.

Organisatie

Hoe wij georganiseerd zijn en besturen

Derman Zorg is al jaren een begrip in Arnhem en Soest als het gaat om thuiszorg. We zijn in 2012 begonnen met onze activiteiten met de thuiszorg. Met de tijd hebben we een nieuwe locatie geopend in Soest. Na het zien van de behoefte voor een woonzorglocatie voor ouderen met een migratieachtergrond hebben we recent in 2020 een nieuwe Woonzorgcentrum geopend.

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht hebben de functies als volgt toegewezen.

Voorzitter: T.Oei
Vice voorzitter: C.Schipper
Lid: Una Buning

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene zaken binnen Derman Zorg, op het handelen van de directie en op het door de de directie gevoerde beleid. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht de directie en functioneert als klankbord hiervoor. Bij de vervulling van deze taak richt de Raad van Toezicht zich op het organisatiebelang in relatie tot het maatschappelijk belang. Goed bestuur is waar de Raad van Toezicht voor staat.

Innovatie

Samen spelen tegen eenzaamheid

Als COVID ons iets heeft duidelijk gemaakt, is het hoe eenzaam ouderen kunnen zijn. Zeker in tijden dat familie niet meer op bezoek kan komen. Deze situatie is tijdens de pandemie verslechterd, maar uit onderzoek blijkt dat voor deze crisis al 50% procent van de 75 plussers zich vaak eenzaam voelt. Langzaam wordt alles weer iets ‘normaler’, maar heeft dit ‘lange afstand contact’ ons ook iets opgeleverd voor de toekomst?

Ondanks de negatieve gevolgen heeft COVID ook goede inzichten gebracht. Dankzij de pandemie, hebben alle ouderen een snelcursus digitalisering gehad. Whatsappen en beeldbellen is opeens gewoon geworden en op afstand contact leggen met opa of oma was nog nooit zo laagdrempelig. De veranderingen in onze maatschappij hebben ervoor gezorgd dat wij vaak niet meer om de hoek van onze dierbaren wonen en dit heeft als gevolg dat er een stuk minder fysiek bezoek is.

Corona heeft ons even verbonden, maar hoe houden we dit vast?
Op basis van deze mediawijsheid hebben Games for Health, DELA en Radboudumc de handen ineengeslagen om het contact tussen (klein)kinderen en (groot)ouders vast te houden. Dit doen ze met de SamenSpelen app.

De SamenSpelen app lijkt op WhatsApp. Echter, in plaats van chats zit de app tjokvol met spelletjes. Deze zijn speciaal bedacht voor (groot)ouders en (klein)kinderen. De app kent een aantal oude bekenden, zoals galgje en zeeslag, maar er zijn ook gloednieuwe spelletjes zoals Emojij en FotoSlang.

Duurzaamheid

Derman Zorg werkt aan duurzaamheid.

Afvalscheiding
Derman werkt aan het optimaal scheiden van afval. Derman Zorg scheidt niet alleen gft, rest en papier maar ook glas metaal en textiel. Het optimaal scheiden van afval zorgt ervoor dat recycleerbare materialen opnieuw gebruikt worden. Op deze wijze beogen wij bij te dragen aan zo schoon mogelijk milieu.
Paperless office
Derman is een paperless office, een paperless office is een kantoor waar geen of weinig papier wordt gebruikt. Door het gebruik van digitaal communicatie middelen en werk telefoons beperkt Derman het gebruik van papier.
Sociaal

Buurtbetrokkenheid

Activiteiten en faciliteiten voor inwoners van de Arnhemse wijk Presikhaaf (Thuiszorg en WMO) en De Steeg (Woonzorg).

Derman Zorg biedt naast zorg- en dienstverlening, activiteiten en faciliteiten aan voor de inwoners van de Arnhemse wijk Presikhaaf (Thuiszorg en WMO) en De Steeg (Woonzorg). Het betreft diverse seizoensgebonden en educatieve activiteiten.

Aanmelding voor een activiteit kan via telefoonnummer 026-8403009 (Arnhem, Thuiszorg en WMO) of 026-3034710 (De Steeg, Woonzorg) en dient minimaal 24 uur vooraf plaats te vinden. Koffie en thee worden u tijdens alle activiteiten kostenloos aangeboden.

U bent van harte welkom bij Derman Zorg! Wij hopen u te mogen verwelkomen. Middels een jaarplanning informeert Derman Zorg u graag over het aanbod van de activiteiten en faciliteiten.

Activiteiten
Datum
Iftar Maaltijd (Arnhem)
22 maart 2024
Zomerbarbecue (Arnhem)

Kosten €2,-

17 april 2024
Informatiedag (Arnhem)

Dementie en Delier

n.n.b.
Bingomiddag (Arnhem)

Kosten €1,-

n.n.b.
Bingomiddag (De Steeg)

Kosten €1,-

n.n.b.
Pompoen soep maken (De Steeg)
n.n.b.
Pompoen soep maken (Arnhem)
n.n.b.
Informatiedag (Arnhem)
n.n.b.
Kerststukje maken (Arnhem)

Kosten €2,50

n.n.b.
Kerststukje maken (De Steeg)

Kosten €2,50

n.n.b.
Thumbs up

Wij zoeken collega's!

Door de continue groei die we meemaken zijn we altijd op zoek naar nieuwe toppers die ons team wilt komen versterken.