Kwaliteit

ISO-certificaat

Derman Zorg Is in het bezit van het ISO 9001:2015-certificaat

Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen die in het ISO 9001:2015-certificatieschema voor zorginstellingen is opgenomen. Voor zowel cliënten, ketenpartners, verwijzers als zorgverzekeraars maakt het certificaat duidelijk dat onze organisatie kwalitatief goede en professionele zorg biedt en continu werkt aan het optimaliseren van haar kwaliteit. Het certificaat is van toepassing op de locatie Derman Thuiszorg.

Heeft u een klacht?

Meld het ons

Derman Zorg werkt voortdurend aan het optimaliseren van de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Maar het kan wel eens anders lopen dan u verwacht. In dat geval horen we dat graag. Bent u niet tevreden of heeft u een klacht? Laat het ons dan weten zodat we tot een passende oplossing kunnen komen. Bovendien kunnen we met uw klacht of suggestie onze dienstverlening verbeteren. In de procedure hieronder kunt u lezen op welke wijze en bij u een klacht kunt indienen.

Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling

Derman Zorg werkt volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze meldcode ondersteunt hulpverleners in het vroegtijdig signaleren en de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel is geweld te voorkomen of indien mogelijk zo snel mogelijk te stoppen.

Privacyreglement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Derman Zorg van groot belang. Deze gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hoe wij precies omgaan met privacygevoelige informatie en hoe wij gegevens beschermen vindt u in onze privacyverklaring Vragen? Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met ons via info@dermanzorg.com