Cliënten

Aanmelden?

Overtuigd van ons zorgaanbod? Aanmelden kan middels contact op te nemen met ons of direct onderstaande formulieren te downloaden, in te vullen en in te leveren bij een van onze locaties.

Wachtlijst

Momenteel zijn er geen wachttijden bij Derman Zorg uw vragen over de wachttijden kunt u stellen via het volgend email adres: info@dermanzorg.com of telefonisch via 026-8403009

Uitsluitingscriteria

Op basis van onze uitsluitingscriteria wordt beoordeeld of Derman Zorg de nodige zorg kan verlenen aan de cliënten.Dit wil zeggen dat wij sommige cliënten niet kunnen bedienen binnen onze organisatie .Daarom hanteren wij voorafgaand een uitsluitingscriteria .Deze criteria is als volgt beschreven per locatie.

*Cliënten met 24 uurs zorgbehoefte

*Cliënten met wegloopgedrag

*Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen

*Cliënten met actuele drugs en of alcoholverslaving

*Cliënten met ernstige agressieproblemen

*Cliënten die ongewenst seksueel gedrag uiten

*Cliënten met gedragingen die onveilig/bedreigend zijn voor de groep

*Cliënten die vallen onder de WZD

*Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek

*Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggende probleem.

*Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem.

*Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld cliënten met een tracheacanule, cliënten die afhankelijk zijn van beademing, cliënten met intraveneuze voeding.

*Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

*Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden binnen het verzorgingshuis of in de thuissituatie.

*Cliënten met ernstige agressie gericht tegen andere cliënten of medewerkers die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden.

*Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid van een gesloten inrichting.

*Cliënten die met een IBS(inbewaringstelling) en RM (Rechterlijke Machtiging) in crisis worden opgenomen.

*Cliënten met ernstige gedragsproblemen waardoor:Het sociale functioneren binnen de leefgroep van kleinschalig wonen wordt ontwricht en/of de cliënt een gevaar gaat vormen voor de veiligheid of gezondheid van zichzelf en/of anderen waartegen binnen de setting van een groepswoning onvoldoende bescherming kan worden geboden.

*Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig/bedreigend zijn voor de groep.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is er voor iedereen die zorg en of begeleiding ontvangt binnen Derman Zorg en voor ouders, partners en wettelijk vertegenwoordigers. De Cliëntenraad is een afspiegeling van de cliënten van Derman Zorg. In de Cliëntenraad zitten mensen die zich verbonden voelen met het reilen en zeilen binnen de organisatie. De cliëntenraad bestaat uit maximaal 5 leden en krijgt bij de uitvoering van zijn taken ondersteuning van Derman Zorg. Alle leden van de Cliëntenraad zijn cliënt of familielid of partner van een cliënt van Derman Zorg. Zo brengen zij ieder hun eigen persoonlijke cliëntervaring en achtergrond mee in hun belangenbehartiging.

Leden cliëntenraad

Voorzitter: Esra Alagoz
Penningmeester: Fatma YIlmaz
Secretaris: Zubeyde Gurbuz

Cliënttevredenheid

Bij Derman Zorg staat de zorgvraag van u als patiënt centraal. We proberen continu de zorg- en dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Om te kunnen nagaan in welke mate dat gelukt is, verzamelt Derman Zor op verschillende manieren en momenten feedback van cliënten.

Jaarlijkse tevredenheidsonderzoek
Elk jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder alle cliënten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Triqs een onafhankelijke onderzoeksbureau.

Client Suggestie Brievenbus
Op alle locaties zijn er suggestie brievenbussen aanwezig ‘Denkt u met ons mee?’. Hierop kunt u feedback, tips en opmerkingen noteren. Dit kan anoniem.

Zorgkaart Nederland
Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Op ZorgkaartNederland kunt u wettelijk erkende zorgverleners en instellingen als ziekenhuizen en zorgcentra vinden en waarderen. Met uw waardering helpt u anderen om hun zorgaanbieder te kiezen. Ook voor zorgaanbieders is uw waardering nuttig. Zij lezen waarover u tevreden bent en wat nog beter kan.

Cliëntondersteuner

Iedereen die recht heeft op zorg en kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van zorg.

Calamiteiten

Bij een ernstig incident (calamiteit) maken wij een melding bij de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) of bij de GGD Gelderland Midden. Het gaat dan om een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. Ook bij een ernstige verwonding, complicatie ten gevolge van onzorgvuldig handelen, ziekenhuisopname (na incident) of blijvende invaliditeit dient er een melding te worden gedaan bij de IGJ of bij de GGD Gelderland Midden.

Elk jaar publiceren we op deze website het aantal meldingen die we bij de IGJ  of bij de GGD Gelderland Midden hebben gedaan.
Elk jaar publiceren we op deze website het aantal meldingen die we bij de IGJ of bij de GGD Gelderland Midden hebben gedaan.

Rapportjaar 2020
Er hebben zich in 2020 geen calamiteiten voorgedaan, er zijn geen meldingen bij de IGJ of bij de GGD Gelderland Midden gedaan.
Rapportjaar 2021
Er hebben zich in 2021 geen calamiteiten voorgedaan, er zijn geen meldingen bij de IGJ of bij de GGD Gelderland Midden gedaan.