Lid raad van toezicht

Lid raad van toezicht

Wij zijn wij
Derman Zorg is een jonge, professionele zorgaanbieder, bestaande uit een thuiszorginstelling en een woonvorm in de regio Arnhem en omstreken, die zich gespecialiseerd heeft in het leveren van cultuur sensitieve zorg. Een instelling die de zorg toegankelijk en op maat wil maken voor iedereen. Derman Zorg is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie waarin diversiteit onder zowel de cliënten als de medewerkers goed is vertegenwoordigd.

Vanaf het begin van haar bestaan heeft Derman Zorg maximale tijd en aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg en de communicatie met cliënten en medewerkers.

Wat vragen wij
Per 1 juli 2024 is Derman Zorg Gelderland op zoek naar een:

 • Lid raad van toezicht

Portefeuille: Zorgfinanciering
(Andere portefeuilles: in onderling overleg met de collega RvT leden toe te wijzen).

De raad van toezicht

Derman Zorg Gelderland committeert zich in werkwijzen, statuten en reglementen aan de Zorgbrede Governancecode en waarde gedreven toezichthouderschap.

De raad van toezicht bestaat uit 3 leden en werkt met een rooster van aftreden. De zittingsduur is vier jaar, na herbenoeming kan nog een tweede termijn van vier jaar volgen. De raad komt 4 keer per jaar in vergadering bijeen met de bestuurder. Daarnaast vergadert de raad zelf ook 4 keer per jaar. Deze vergaderingen worden waar mogelijk gecombineerd met overleg met de cliëntenraad, de ondernemingsraad of het managementteam. Daarnaast vindt indien gewenst tussendoor overleg plaats op relevante/actuele onderwerpen.

Voor hun werkzaamheden ontvangen de leden een honorarium dat past binnen de geldende klassenindeling van de WNT-regeling Zorg.

Lid raad van toezicht
Algemeen:

 • Onderschrijft de missie, visie en ambities van Derman Zorg Gelderland;
 • Zoekt pro-actief informatie en vraagt door vanuit een analytisch oordeelsvermogen en een systematische manier van werken, herkent risico’s;
 • Beschikt over organisatiebewustzijn;
 • Is een communicatief vaardige persoonlijkheid en heeft een uitnodigende, op dialoog gerichte stijl;
 • Is een teamspeler die zich ook onafhankelijk kan opstellen, beschikt over kritisch-analytisch oordeelsvermogen en kan reflecteren op de eigen rol en die van de raad;
 • Heeft energie en tijd en is flexibel in beschikbaarheid;
 • Heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • Beschikt over bestuurservaring en/of ervaring in een raad van toezicht;
 • Heeft kennis van en handelt conform de Zorgbrede Governancecode en waardegedreven toezichthouderschap;
 • Heeft ervaring met bedrijfsvoering op strategisch niveau;
 • Heeft inzicht in ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector en beoordeelt deze op de consequenties voor Derman Zorg Gelderland;
 • Kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.

Portefeuille:

 • Ervaring met een financiële portefeuille bij een zorgverzekeraar en/of ziekenhuizen
 • Is kritisch klankbord op financieel gebied
 • Kennis van het financieringsstelsel van de gezondheidszorg
 • Beheerst belangrijke kwesties op het gebied van verslaglegging (AO/IC)

Gezien de functie van de organisatie en het streven om de eigen identiteit en zelfstandigheid te behouden, onder andere door samenwerking, gaat de voorkeur uit naar een kandidaat die binding en bekendheid heeft met het multiculturele aspect.

Ons aanbod                                                                                                                                                                                                 

Vieren van het leven doe je niet alleen, maar samen. Net als het vieren van je werk. Dat doe je ook samen. Daarin staan onze vier kernwaarden centraal: Vertrouwen, Verbinding, Verantwoordelijkheid en Veerkracht. Hiermee is het een fijne werkplek voor zo’n 35 collega’s en ruim 3 vrijwilligers.

Derman Zorg Gelderland is een kleine, professionele organisatie met een hoog ambitieniveau. We zijn dan ook de trotse bezitter van het kwaliteitskeurmerk ISO-9001:205.

Ben je enthousiast geworden en herken jij jezelf hierin? Wacht dan niet langer en reageer direct. Heb je nog vragen, dan kan je uiteraard ook bellen naar: 026-840 30 09.