Cliënttevredenheidsonderzoek 2022

Cliënttevredenheidsonderzoek 2022

Derman Zorgstreeft naar een constante verbetering van dezorgverleningen heeft daarom onlangs eencliënttevredenheidsonderzoeklaten uitvoeren aan een extern onderzoeksbureau. Door zoveel mogelijk feedback van onzecliëntente ontvangen, kunnen wij werken aan een maximalecliënttevredenheid. Wij zijn dan ook erg tevreden met de respons op het onderzoek en willen de respondenten dan ook bedanken voor hun deelname. 

Resultaten onderzoek

Over het algemeen zijn de cliënten van Derman Zorg zeer tevreden. Zo vroegen wij aan onze cliënten of zijDerman Zorgeen cijfer wilde geven. Onzecliëntengeven ons gemiddeld een8! Naast dit mooie cijfergeven alle deelnemersaan dat zijDerman Zorgzouden aanraden aanderden

Alle verkregen resultaten geven een goed beeld van de mate van tevredenheid en de wensen van onze cliënten. Hierdoor kunnen wij onze zorgverlening nog verder ontwikkelen en verbeteren.